2017 - 2018 Öğretim Yılı Ders Seçim Tablosu

Ders seçimi MADDE 11

(1) Derslerin seçimi ve buna yönelik açıklamalar ders kesiminden önce okul müdürlüğünce öğrencilere duyurulur.

(2) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Ders seçimi okulun imkânlarına bağlı olarak veli, sınıf rehber öğretmeni ve rehberlik öğretmeninin bilgisi dâhilinde öğrenci tarafından ikinci dönemin ilk haftasında yapılır ve e-Okul sistemine işlenir. Grup oluşturulamadığı için açılamayan dersler okul yönetimince ilan edilir. Bu dersleri seçen öğrenciler tercihleri doğrultusunda açılan seçmeli derslere yönlendirilir. Süresi içerisinde ders seçimi yapmayan öğrencilerin dersleri, okul yönetimince belirlenir. 

Ders seçimi formlarına ulaşmak için ilgili linke tıklatınız.

Hazırlık Sınıfları, 9.Sınıflar, 10.Sınıflar, 11.Sınıflar