2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GALATASARAY LİSESİ PANSİYON ÖN BAŞVURU ŞARTLARI

2019 – 2020 HAZIRLIK (LGS) ÖĞRENCİLERİNİN KESİN KAYITLARI YAPILDIKTAN SONRA AĞUSTOS AYINDA PANSİYON BAŞVURULARI KABUL EDİLECEKTİR. (FORM GÖNDERİLMEMESİNİ RİCA EDERİZ.) 

1-  Resmi  İnternet sayfasında bulunan “Ön Başvuru Formu” veli tarafından doldurularak ıslak imzalı olarak posta veya kargo yoluyla  ya da bizzat gelerek 27.05.2019  – 28.06.2019 tarihleri arasında mesai bitimine kadar aşağıda istenilen belgelerle birlikte “Pansiyon Bölümüne” teslim edilmesi gerekmektedir.

 2- Öğrencinin Pansiyonda Kalmasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığına dair,  Eğitim ve Araştırma Hastanelerinden, Üniversite Hastanelerinden veya Tam Teşekküllü Özel Hastanelerden; Dahiliye, Göğüs Hastalıkları ve Psikiyatri Bölümlerinden  onaylı Heyet Raporu (Aslı) (“PANSİYONDA KALMASINDA SAKINCA YOKTUR” İBARELİ RAPOR)

3-      Aşı Karnesi  (Aşı karnesi yoksa veli beyanı),

4-      Doktor gerek görürse “Akciğer Film Raporu” (Sadece sonuç raporu),

5-      Okul spor takımlarında görev almak isteyen öğrenciler için “Spor Yapabilir Raporu”,

6-      Nüfus Müdürlüğünden onaylı “İkametgah adresli Aile Vukuatlı Nüfus Örneği” (Aslı),

7-      Öğrenci, Veli ve  İstanbul Velisi Kimlik  fotokopileri,

8-      Anne – Babanın çalıştıkları işyerlerinden, çalıştıklarına  dair onaylı “Kurum Belgesi”, emekli ise SGK’ dan onaylı “ Emekli Belgesi”, çalışmayan veliler için “İşsizlik Belgesi”,

9-      Anne- Baba ayrı ise öğrencinin velayetini gösteren  mahkeme kararı belgesi,

10-  3 Adet güncel vesikalık fotoğraf.

AÇIKLAMALAR:

    1-Pansiyon Kontenjanı sınırlıdır. Pansiyon, sadece İstanbul dışında ikamet edenler için geçerlidir. Pansiyona kabul edilecek öğrenciler;  Pansiyon Yönetim Kurulu tarafından, “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliğine”  göre değerlendirilecektir.

 

     2-Öğrencinin hastalık durumlarında okul yönetimi veya nöbetçi öğretmen tarafından arandığında her zaman ve her koşulda ulaşılır ve öğrenci ile yakından ilgilenecek ”İSTANBUL VELİSİ” olması şarttır. Raporlu öğrenci  okulda ve yatakhanede kalamaz. (İstanbul Velisi mutlaka öğrenci ile ilgilenebilecek bir kişi olmalıdır.)

 

      3-Yatılı Komisyonu  tarafından kabul edilen öğrencilerin kesin kaydı için velilerine “Kısa Mesaj” ile bilgi verilecektir. Kesin Kayıtlar Eylül ayında yapılacaktır. Kesin kaydı yasal veli yapmak zorundadır.            (Zorunluluk halinde Noter onaylı vekalet ile İstanbul Velisi  veya bir yakını kayıt yapabilir. Eksik evrakla kesinlikle kayıt yapılmayacaktır.)


ÖNEMLİ NOT: Belirtilen tarihler arasında başvuru yapmayan öğrenciler için yatılılık işlemi kesinlikle yapılmaz.

 

EK. Başvuru Formu için tıklayınız.