2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Galatasaray Lisesi Pansiyon Ön Başvuru Şartları

1-Resmi  İnternet sayfasında bulunan “Ön Başvuru Formu” veli tarafından doldurularak  imzalı olarak 24.06.2020 – 06.07.2020 tarihleri arasında mesai bitimine kadar gsl.pansiyon@gmail.com adresine     e-mail adresine gönderilmesi gerekmektedir.

2-Öğrencinin Pansiyonda Kalmasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığına dair,  Devlet Hastanelerinden  veya Tam Teşekküllü Özel Hastanelerden; Dahiliye, Göğüs Hastalıkları ve Psikiyatri Bölümlerinden  onaylı Heyet Raporu (Aslı) (“PANSİYONDA KALMASINDA SAKINCA YOKTUR” İBARELİ RAPOR)

3- Aşı Karnesi  (Aşı karnesi yoksa veli beyanı), 

4- Doktor gerek görürse “Akciğer Film Raporu” (Sadece sonuç raporu),

5- Okul spor takımlarında görev almak isteyen öğrenciler için “Spor Yapabilir Raporu”,

6- Nüfus Müdürlüğünden onaylı “İkametgah adresli Aile Vukuatlı Nüfus Örneği” (Aslı),

7- Öğrenci, Veli ve  İstanbul Velisi Kimlik  fotokopileri,

8- Anne – Babanın çalıştıkları işyerlerinden, çalıştıklarına  dair onaylı “Kurum Belgesi”, emekli ise SGK’ dan onaylı “ Emekli Belgesi”, çalışmayan veliler için “İşsizlik Belgesi”,

9- Anne- Baba ayrı ise öğrencinin velayetini gösteren  mahkeme kararı belgesi,

10-  3 Adet güncel vesikalık fotoğraf.

NOT: Yukarıda belirtilen belgeler hazırlanarak okul açılış tarihinde elden verilecektir.

AÇIKLAMALAR:

1-Pansiyon Kontenjanı sınırlıdır. Pansiyon, sadece İstanbul dışında ikamet edenler için geçerlidir. Pansiyona kabul edilecek öğrenciler;  Pansiyon Yönetim Kurulu tarafından, “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliğine”  göre değerlendirilecektir.

2-Öğrencinin hastalık durumlarında okul yönetimi veya nöbetçi öğretmen tarafından arandığında her zaman ve her koşulda ulaşılır ve öğrenci ile yakından ilgilenecek ”İSTANBUL VELİSİ” olması şarttır. Raporlu öğrenci  okulda ve yatakhanede kalamaz. (İstanbul Velisi mutlaka öğrenci ile ilgilenebilecek bir kişi olmalıdır.)

3-  Yatılı Komisyonu  tarafından kabul edilen öğrencilerin kesin kaydı için velilerine “Kısa Mesaj” ile bilgi verilecektir. Yatakhaneler Okul  idaresi tarafından yerleştirilecektir.  Kesin Kayıtlar Okul açıldığı hafta yapılacak olup, Kesin kaydı yasal veli yapmak zorundadır.      (Zorunluluk halinde Noter onaylı vekalet ile İstanbul Velisi  veya bir yakını kayıt yapabilir. Eksik evrakla kesinlikle kayıt yapılmayacaktır. 

    2020 – 2021 HAZIRLIK (LGS) ÖĞRENCİLERİNİN KESİN KAYITLARI YAPILDIKTAN SONRA EYLÜL AYINDA PANSİYON BAŞVURULARI KABUL EDİLECEKTİR. (FORM GÖNDERİLMEMESİNİ RİCA EDERİZ.

EK. Başvuru Formu için tıklayınız.