2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı LGS Sınavı ile Gelecek Öğrencilerin Pansiyon Başvuruları

Pansiyon Kayıtları

26 -27-28 Ağustos 2020  tarihleri arasında Saat 09:30 – 12:30   / 13:30-16:00  saatleri arasında, Galatasaray Lisesi Pansiyon Bölümünde bizzat gelerek yapılacaktır. Risk grubunda ve sağlık problemi yaşayan veliler pansiyon kaydını  yukarıda belirtilen tarihler arasında  ekte istenen  evrakları  taratarak gsl.pansiyon@gmail.com adresine veya aşağıda belirtilen faks numarasına göndereceklerdir. Evrakların asıllarını okul açıldığı gün,  Pansiyon Müdür Yardımcılığına elden  teslim edilecektir. 

Pansiyon İletişim 

E-Posta : gsl.pansiyon@gmail.com
Faks.: 0212 252 17 51
Mobil Telefon : 0533 657 12 33
Okul Telefonu : 0212 249 11 00- 130/125

Yatılılık Belgeleri

1-Yatılılık Ön Başvuru Formu

2-Yatılılık Sözleşmesi ( 8 sayfanın hepsi okunarak gerekli yerler imzalanmalıdır. )

3-Yatılılık 1. Taksit Dekontu

4-a) Öğrencinin Pansiyonda Kalmasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığına dair, Eğitim ve Araştırma Hastanelerinden, Üniversite Hastanelerinden veya Tam Teşekküllü Özel Hastanelerden; Dahiliye, Göğüs Hastalıkları ve Psikiyatri Bölümlerinden onaylı Sağlık Raporu (Aslı) (“PANSİYONDA KALMASINDA SAKINCA YOKTUR” ibareli rapor) 

b) Aşı Karnesi (Aşı karnesi yoksa veli beyanı),

c) Doktor gerek görürse “Akciğer Film Raporu” (Sadece sonuç raporu),

d) Okul spor takımlarında görev almak isteyen öğrenciler için “Spor Yapabilir Raporu”, 

5-“İkametgah adresli Aile Vukuatlı Nüfus Örneği” (e-devlet) , 

6-Öğrenci, Veli ve İstanbul Velisi Kimlik fotokopileri

7-Anne – Babanın çalıştıkları işyerlerinden, çalıştıklarına dair onaylı “Kurum Belgesi”, emekli ise SGK’ dan onaylı “ Emekli Belgesi”, çalışmayan veliler için “İşsizlik Belgesi”,  Anne - Baba ayrı ise öğrencinin velayetini gösteren mahkeme kararı belgesi,

8-Üç Adet güncel vesikalık fotoğraf. ( Elden teslim edilecektir. )

9-Devlet Burslu veya Devlet Parasız Yatılı öğrenci ise; mezun olduğu Ortaokul Müdürlüğü tarafından onaylı bursluluğunu gösterir belge ile eski okuluna başvuru esnasında verilmiş belge örnekleri

a) Dilekçe (Müdürlüğümüzce verilecektir.)
b) Ailenin maddi durumunu gösterir doldurulmuş ve onaylı Ek:1 belgesi 
c) Aile Vukuatlı Nüfus kayıt örneği (e-devlet) 
d) Velinin eşi çalışmıyor ise ilgili makamlardan (SGK) alınmış onaylı durumunu gösterir belge **Öğrenciler ilgili belgeleri ibraz etmedikleri takdirde parasız yatılı veya burslu okuma haklarından yararlanamazlar. Parasız yatılılık ve burslulukla ilgili mevzuata ve belgelere http://oges.meb.gov.tr

EKLER-BELGELER

Başvuru Formu için tıklayınız.
Yatılılık Sözleşmesi için tıkayınız.
Yeni Kayıt ve Kayıt Yenileme Takvimi
Gündüzlü - Yatılı Taksit Bilgileri