Okul Aile Birliği

Okul Aile Birliği'nin amacı;  aileler ile okul arasında bütünleşmeyi gerçekleştirmek,   veli ve okul arasında iletişimi ve iş birliğini sağlamak,  eğitim ve öğretimi geliştirici faaliyetleri desteklemek,  öğrencileri, Türk  Milli Eğitiminin Genel Amaçları ve  Temel İlkeleri  ile Atatürk İnkilap ve İlkeleri doğrultusunda yetiştirmek üzere okul yönetimi,öğretmenler,veliler  ve ailelerle iş birliği yapmaktır. Okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler Okul Aile Birliği'nin tabii üyesidir.

Okul Aile Birliği organları  şu üyelerden oluşmaktadır:

  

YÖNETİM KURULU

 Başkan :Elif Fatma GÜVEN ÖREN

ASİL ÜYELER

Zeynep CAN (Başkan Yardımcısı), Ömer Faruk BULUT, Salim KASAP, Ayla ÜLKÜ
 
YEDEK ÜYELER

Oktay ÖZKAN, Duygu ÖNGEL, Şenel KALAYCIOĞLU, Buket YALÇINKAYA, Mehmet Turgay DİNÇ

DENETLEME KURULU 

ASİL ÜYE


Ülkü CEYLAN

YEDEK ÜYE

Dilek ONBAŞI

SOSYAL ETKİNLİKLER KOMİSYONU 

Duygu ÖNGEL


KÜTÜPHANE KOMİSYONU

Şenel KALAYCIOĞLU

DİSİPLİN KURULU

ASİL
Ayla ÜLKÜ

YEDEK

Turgay DİNÇ


REHBERLİK KOMİSYONU

Zeynep CAN

KAYIT KABUL KOMİSYONU 

Salim KASAP

TOPLAM KALİTE KOMİSYONU

Elif Fatma GÜVEN ÖREN, Buket YALÇINKAYA, Zeynep CAN, Oktay ÖZKAN, Salim KASAP
Ömer Faruk BULUT

     
     OAB   e-mail adresi:  okulailebirligi@gsl.gsu.edu.tr -  info@gsl.gsu.edu.tr