Müdür

  •  

  • Prof. Dr. Gülçin BÜYÜKÖZKAN FEYZİOĞLU

1970 yılında İstanbul’da doğdu. Galatasaray Lisesi’nden 1989 yılında mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Lisans Programını 1993 yılında tamamladı. Endüstri Mühendisliği alanındaki yüksek lisans derecelerinden ilkini 1996 yılında ENSGI (Ecole Nationale Superieure de Génie Industriel), Grenoble, Fransa ve diğerini 1997 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nden aldı. Endüstri Mühendisliği alanındaki doktora tezi çalışmalarını, kendisine verilen Yükseköğretim Kurulu yurtdışı doktora bursu sayesinde INPG (Institut National Polytechnique de Grenoble), Grenoble, Fransa’da sürdürdü. Tez çalışmalarının bir kısmını, kendisine verilen Région Rhône Alpes Avrupa Birliği Doktora Bursundan faydalanarak Université Laval, Québec, Kanada’da yaptı. Doktora tezi çalışmalarını tamamlayarak 1999 yılında Doktor unvanını aldıktan sonra, Galatasaray Üniversitesi, Mühendislik ve Teknoloji Fakültesinde 2000 yılında Yardımcı Doçent, 2004 yılında Doçent ve son olarak 2009 yılında Profesör kadrolarına atandı.

2008 yılı itibarıyla Senato üyeliği; 2000 yılı itibarıyla Fakülte Kurulu üyeliği; 2005 yılı itibarıyla Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği; 2010-2015 yılları arası Erasmus Programı Bölüm Koordinatörlüğü; 2003 yılı itibarıyla Fakülte Staj Komisyonu Başkanlığı ve 2015 yılı itibarıyla Endüstri Mühendisliği Bölümü Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir. 16 Kasım 2018 tarihinde Galatasaray Lisesi Müdürü olarak atanmıştır.

Lojistik Derneği Yönetim Kurulu’nda 2008 yılından beri aktif olarak çalışmaktadır. Yönetim Kurulu’nda Başkan, Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreter görevlerinde bulunmuştur. Hâlihazırda Başkan Yardımcılığı görevini ve Lojistik Dergisi Editörlüğünü sürdürmektedir. 

Endüstri mühendisliği, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi, stratejik yönetim, ürün geliştirme, bilişim sistemleri ve dijital dönüşüm konularında uluslararası alan dizinlerinde bulunan saygın dergilerde bugüne kadar yayınlamış 85 makalesi, çok sayıda uluslararası kitap bölümü, ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklerde sunulmuş tam metin bildirileri ve tüm çalışmalarına yapılmış 7600 atıf bulunmaktadır. Avrupa Birliği, TÜBİTAK ve Bilimsel Araştırma Projelerinde proje yürütücüsü veya araştırmacısı olarak görev almıştır. 2000 yılından beri, başta stratejik yönetim ile lojistik ve tedarik zinciri yönetimi olmak üzere farklı konularda endüstriyel eğitimler vermekte; yenilikçi sistemler kurma, sistem iyileştirme ve dijitalleşme odaklı stratejik danışmanlık yapmakta; endüstriyel projeler yürütmektedir.