Kültür Sanat Merkezi

Okulumuzda öğrencilerin laik, çağdaş, demokratik, Atatürk devrimleri ışığında, ders dışı sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlere olanak sağlamak amacıyla kurulan sosyal kulüpler Galatasaray Lisesi Kültür Sanat Merkezi (GSLKSM) çatısı ve denetimi altında birleşmiştir. Bu merkez tarafından sağlanan imkanlardan öğrenciler eşit ve düzenli bir şekilde yararlanmaktadırlar. Çıkış noktamız, “Galatasaray Lisesi’nin Batıya Açılan Pencere” olarak yüklendiği nitelikli öncü misyondan kaynaklanır. GSLKSM çatısı altında faaliyet gösteren 26 kulübümüz vardır. Ulusal ve uluslararası nitelikli organizasyonlarda yer almayı, ortak projelere imza atmayı prensip olarak benimsemiştir. Kulüplerimiz öğretim yılı sonunda çalışmalarını festival kapsamında toplumla paylaşmaktadır.