2016-2017 Öğretim Yılı Gündüzlü ve Yatılı Taksitleri Hakkında ÖNEMLİ Duyuru