2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı 9. 10. 11. ve 12. Sınıflar için Gerekli Pansiyon Evrakları

Pansiyon İletişim 

E-Posta : gsl.pansiyon@gmail.com
Faks.: 0212 252 17 51
Mobil Telefon : 0533 657 12 33
Okul Telefonu : 0212 249 11 00- 130/125

Yatılılık Belgeleri

1-Yatılılık Ön Başvuru Formu

2-Yatılılık Sözleşmesi ( 8 sayfanın hepsi okunarak gerekli yerler imzalanmalıdır. )

3-Yatılılık 1. Taksit Dekontu

4-a) Öğrencinin Pansiyonda Kalmasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığına dair, Eğitim ve Araştırma Hastanelerinden, Üniversite Hastanelerinden veya Tam Teşekküllü Özel Hastanelerden; Dahiliye, Göğüs Hastalıkları ve Psikiyatri Bölümlerinden onaylı Sağlık Raporu (Aslı) (“PANSİYONDA KALMASINDA SAKINCA YOKTUR” ibareli rapor) 

b) Aşı Karnesi (Aşı karnesi yoksa veli beyanı),

c) Doktor gerek görürse “Akciğer Film Raporu” (Sadece sonuç raporu),

d) Okul spor takımlarında görev almak isteyen öğrenciler için “Spor Yapabilir Raporu”, 

5-“İkametgah adresli Aile Vukuatlı Nüfus Örneği” (e-devlet) , 

6-Öğrenci, Veli ve İstanbul Velisi Kimlik fotokopileri

7-Anne – Babanın çalıştıkları işyerlerinden, çalıştıklarına dair onaylı “Kurum Belgesi”, emekli ise SGK’ dan onaylı “ Emekli Belgesi”, çalışmayan veliler için “İşsizlik Belgesi”,  Anne - Baba ayrı ise öğrencinin velayetini gösteren mahkeme kararı belgesi,

8-Üç Adet güncel vesikalık fotoğraf. ( Elden teslim edilecektir. )

a) Dilekçe (Müdürlüğümüzce verilecektir.)
b) Ailenin maddi durumunu gösterir doldurulmuş ve onaylı Ek:1 belgesi 
c) Aile Vukuatlı Nüfus kayıt örneği (e-devlet) 

EKLER-BELGELER


Yatılılık Sözleşmesi için tıkayınız.
Gündüzlü - Yatılı Taksit Bilgileri