Turkish literature - Language expression

Cem KIVIK
Zümre Başkanı
Kenan OVACIK Selma ZORALİOĞLU
Zekeriya ÇAKMAK Emine ÖTE
Serdar SOLKUN Yeliz ÜSTEL AYDIN