2016 - 2017 Galatasaray Lisesi Pansiyon Ön Başvuru Şartları

1. Resmi WEB sayfasında bulunan Ön Başvuru Formu veli tarafından doldurularak ıslak imzalı olarak;  posta, kargo yoluyla veya bizzat gelerek  en geç 30.06.2016 Perşembe gününe kadar  aşağıda istenilen belgelerle birlikte Pansiyon Bölümüne teslim edilmesi gerekmektedir.

2. Öğrencinin yatılı okumasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığına dair;  Devlet Hastanesi  veya Tam Teşekküllü Özel Hastanesinden ; Dahiliye, Göğüs Hastalıkları ve Psikiyatri bölümünden onaylı Heyet  Raporu (  Aslı )

3. Akciğer Filminin Raporu ( Aslı )

4. Nüfus Müdürlüğünden onaylı; İkametgah Adresli Aile Vukuatlı Nüfus Örneği ( Aslı )

5. Öğrenci, Veli ve İstanbul Velisi Kimlik Fotokopisi

6. 2 Adet Fotoğraf

7. Anne ve Babanın çalıştıkları işyerlerinden çalıştıklarına dair onaylı kurum  belgesi

8. Anne- baba ayrı ise öğrencinin velayetinin kimde olduğunu gösterir mahkeme örneği

AÇIKLAMALAR:

1. Pansiyon Kontenjanı Sınırlıdır. Öncelikli olarak İstanbul dışı ikamet edenlerin müracaatları değerlendirilecektir.

2. Yatılı Komisyonu tarafından yatılılığa kabul edilen öğrencilerin kesin kaydı için  velilerine Sms ile bilgi verilecektir. Kesin kayıtlar Eylül ayında yapılacaktır. Kesin Kaydı Yasal Veli yapmak zorundadır.  ( Zorunluluk halinde Noter onaylı vekalet ile İstanbul Velisi kaydı yapabilir.)

EK: BAŞVURU FORMU